استفاده از حرکت به آلبوم مجازی

استفاده گزینه های آلبوم مدیریت گزینه

برای چندین آلبوم در یک بار.

نظرات
یک عکس می تواند نظر از بازدید کنندگان خود را دریافت خواهید کرد اگر آن را به یک آلبوم با نظر فعال شده تعلق دارد.
قفل آلبوم
قفل شده غیر فعال برای تعمیر و نگهداری می باشد. فقط مدیران می توانید آنها را در گالری ببینید.
عمومی / خصوصی
آغاز هنگامی که یک آلبوم تبدیل خصوصی، دادن حقوق دسترسی به کاربران و گروه های
نماینده
آغاز این گزینه در دسترس است هنگامی که شما تنظیمات پیکربندی به allow_random_representative و (نگاه کنید به <دهانه class = filename"> شامل / config_defaults.inc.php ) به را واقعی . هر آلبوم را می توان با یک عکس به صورت تصادفی و یا یک عکس انتخاب به عنوان نماینده منحصر به فرد ارائه شده است.