Albumi volituste haldamine

See lehekülhg on nähtav ainult privaatsete albumite puhul. Siin saad määrata kasutajate ja gruppide ligipääsu albumile.

Grupid

Sa saad lubada või keelata gruppide ligipääsu konkreetsele albumile. Kasutajad, kes gruppi kuuluvad, saavad vastavalt loa või keelu näha albumit.

Kasutajad

Sa saad võimaldada või piirata albumile ligipääsu individuaalselt kasutajale. Kasutajatele, kellel on luba grupi kaudu, võib seada erandina piirangu.