Albumi omadused

Mitme albumi omaduste muutmine korraga.

Kommentaarid
Külastajad saavad fotot kommenteerida, kui see asub albumis mille jaoks on kommentaarid lubatud.
Lukk
Lukustatud albumid ei ole nähtavad. Ainult administraatorid näevad neid galeriis.
Avalik / privaatne
Kui album on privaatne, saad määrata ligipääsu valitud kasutajatele või gruppidele
Kaanepilt
See omadus on saadaval, kui asetad konfiguratsiooni sätetesse allow_random_representative (vaata include/config_defaults.inc.php) true. Iga albumi kaanepildiks võib olla juhuslik foto albumist või selleks kindlalt määratud foto.