Virtuaalsete Albumite liigutamine

Ainult virtuaalstel albumitel saab olla uus kõrgema tasandi album.

Virtuaalseid albumeid mida liigutada

Vali üks või mitu virtuaalset albumit, mida soovid liigutada. Kui nimekiri on tühi, siis ei ole sa veel ühtegi loonud.

Uus kõrgema taseme album

Vali uus kõrgema taseme album (virtuaalne või füüsiline). Kui sa ei vali ühtegi kõrgema taseme albumit, siis valitud albumid liigutatakse juurkausta. Albumit ei saa liigutada tema enda või mõne tema almkausta sisse.