Συγχρονισμός

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη συγχρονισμού:

Συγχρονισμός αρχείων και καταλόγων είναι η ενημέρωση του δέντρου των καταλόγων σας με το δέντρο των λευκωμάτων σας από τη βάση δεδομένων. Συγχρονισμός αρχείων μεταδεδομένων είναι η ενημέρωση πληροφοριών φωτογραφιών, όπως το μέγεθος αρχείου, διαστάσεις σε pixels, πληροφορίες EXIF ή IPTC, από τη βάση δεδομένων.

Όταν συγχρονίζεται τις μεταφορτώσεις σας με την γκαλερί σας θα πρέπει πρώτα να συγχρονίσετε τα αρχεία και τους καταλόγους.

Η διαδικασία συγχρονισμού μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το φορτίο του διακομιστή και τον αριθμό των στοιχείων που πρέπει να διαχειριστείτε) έτσι είναι δυνατό να κάνετε για κάθε λεύκωμα χωριστά.