Μόνιμοι Σύνδεσμοι

Μόνιμοι Σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για να κάνουν καλύτερες τις διευθύνσεις λευκωμάτων. Όταν ένα λεύκωμα έχει ένα Μονιμο Σύνδεσμο καθορισμένο, τότε δεν απαιτείται το ID του λευκώματος πλέονστην διεύθηνση url.

Όταν διαγράφεις ένα Μόνιμο Σύνδεσμο, τότε μπορεί να αποθηκευτεί στο ιστορικό μονίμων συνδέσμων, έτσι ώστε οι εξωτερικοί σύνδεσμοι των σελίδων του Piwigo να εξακολουθούν να λειτουργούν. Στον πίνακα ιστορικού μονίμων συνδέσμων μπορείτε να δείτε την ημερομηνία κατά την οποία ο σύνδεσμος έχει διαγραφεί, η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε και πόσες φορές αυτός σύνδεσμος έχει χρησιμοποιηθεί.

Σημειώστε ότι οι Μόνιμοι Σύνδεσμοι πρέπει να είναι μοναδικοί για κάθε λεύκωμα. Επίσης, στο ιστορικό μονίμων συνδέσμων δεν μπορείτε να έχετε ορίσει τον ίδιο σύνδεσμος περισσότερες από μία φορές.