Ειδοποίηση μέσω e-mail (NBM)

Διαμόρφωση και διαχείριση ειδοποιήσεων μέσω e-mail στους χρήστες ενημερώνοντας τους για τις αλλαγές στο δικτυακό σας τόπο.

Αυτή η οθόνη αποτελείται από τρεις καρτέλες:

Ρυθμίσεις

Διαθέσιμο μόνο για webmasters, αυτή η καρτέλα καθορίζει τις παραμέτρους της ειδο[ποίησης μέσω e-mail.

Eγγραφή

Διαθέσιμο μόνο για webmasters, αυτή η καρτέλα διαχειρίζεται την εγγραφή ενός χρήστη για ειδοποιήσεις μέσω e-mail. Προσθήκη στους χρήστες στήν ενότητα εγγεγραμμένων για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις με e-mail.

Αποστολή

Διαθέσιμο μόνο για webmasters και διαχειριστές, αυτή η καρτέλλα επιτρέπει στους διαχειρηστές να στέλνουν ειδοποιήσεις μέσω e-mail σε εγγεγραμμένους χρήστες.