Συντήρηση

Για τη βελτιστοποίηση του χρόνου δημιουργίας σελίδας το Piwigo χρησιμοποιεί προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, αντί να υπολογίζουν τον αριθμό των φωτογραφιών που περιέχονται σε κάθε λεύκωμα σε κάθε σελίδα ξανά αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Στη θεωρία αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει πάντα να είναι σωστές, αλλά μερικές φορές μπορεί να συμβεί ένα λάθος στις προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες και να αποβούν παρωχημένες.

Ορισμένες πληροφορίες γίνονται λιγότερο χρήσιμες όσο περνάει ο καιρός. Η διαγραφή αυτών των άχρηστων πληροφοριών από τη βάση δεδομένων θα σας εξοικονομούσε χώρο στο δίσκο.