Δικαιώματα στις φωτογραφίες

Κάθε φωτογραφία έχει ένα επίπεδο προστασίας (ένα κλείδωμα). Κάθε χρήστης έχει επίσης ένα επίπεδο προστασίας (βασικό). There are 5 privacy levels:

  1. Κανένας
  2. Επαφές
  3. Φίλοι (η οποία είναι υψηλότερη από μια Eπαφή)
  4. Οικογένεια (η οποία είναι υψηλότερη από ένα Φίλο)
  5. Διαχειριστές (το οποίο είναι υψηλότερο από ό, τι οποιοδήποτε άλλο επίπεδο)

Τα υψηλότερα επίπεδα έχουν δικαιώματα σε χαμηλότερα επίπεδα. Για ένα συγκεκριμένο χρήστη, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας, τόσο περισσότερες φωτογραφίες μπορεί να δει.

Για παράδειγμα, εάν η φωτογραφία "peter_wedding-0024.jpg" έχει δικαιώματα "Οικογένεια", Τότε:

Ένας χρήστης που δεν έχει άδεια για να δεί το περιεχόμενο του λευκώματος δεν θα δεί το ίδιο το λεύκωμα, ούτε καν τον τίτλο του. Η ίδια αρχή ισχύει και για μια ετικέτα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη πάτε στην οθόνη Διαχείριση » Χρήστες » Διαχειριστείτε .

Δικαιώματα για τα Λευκώματα

Αν τα επίπεδα της ιδιωτικότητας δεν ταιριάζει στις ανάγκες σας, μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε δικαιώματα στα λευκώματα για ένα χρήστη ή μια ομάδα. Μπορείτε να διαχειρίζεστε δικαιώματα για τις φωτογραφίες και τα λευκώματα ταυτόχρονα, χωρίς διενέξεις.

Μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση στα λευκώματα. Ενεργοποιήστε τον τύπο πρόσβασης στο λεύκωμα σε "ιδιωτικό" αν θέλετε να διαχειριστείτε δικαιώματα.

Μπορείτε να ορίσετε ένα λεύκωμα ως ιδιωτικό με επεξεργασία κάποιου λευκώματος (Διαχείριση » Λευκώματα » Διαχειριστείτε » Επεξεργαστείτε ) ή με τη ρύθμιση των επιλογών για όλο το δέντρο του λευκώματός σας (Διαχείριση » Λευκώματα » Ιδιότητες » Δημόσιο / Ιδιωτικό).

Έτσι και το άλμπουμ είναι ιδιωτικό, μπορείτε να διαχειριστείτε δικαιώματα για τις ομάδες και τους χρήστες με 3 οθόνες: