Λίστες Ομάδων

Αυτό είναι το μέρος όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τις ομάδες.

Προσθήκη μιας ομάδας

Ο Διαχειριστής μπορεί να προσθέσει ομάδες.

Λίστες Ομάδων

Για κάθε ομάδα οι ακόλουθες δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν:

Προεπιλεγμένες Ομάδες

Προκαθορισμένες ομάδες είναι ομάδες που συνδέονται αυτόματα σε κάθε νέο χρήστη κατά την εγγραφή ή τη δημιουργία από ένα διαχειριστή.