Διαμόρφωση Επεκτάσεων προτύπων

Για την επέκταση προτύπων

Η Piwigo γκαλερί σας μπορεί να διαμορφωθεί με την αντικατάσταση των υπαρχόντων αρχείων προτύπων με προσαρμοσμένες εκδόσεις. Για παράδειγμα, οι επικεφαλίδες στα προεπιλεγμένα πρότυπα (header.tpl) μπορεί να αντικατασταθούν από άλλές επικεφαλίδες προσαρμοσμένων πρότυπων (my-header.tpl). Μετά την υποβολή των αλλαγών στη βάση δεδομένων η γκαλερί θα εμφανίσει την προσαρμοσμένη επικεφαλίδα, αντί της αρχικής επικεφαλίδας.
Οι Επεκτάσεις προτύπων είναι ένας ισχυρός τρόπος να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα θέματα τόσο για τους νέους όσο και τους προχωρημένους χρήστες. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Επεξεργαστή LocalFiles μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας παιδικά θέματα.

Αρχικό Πρότυπο

Ένα θέμα περιέχει μια σειρά από αρχεία προτύπων που συνθέτουν τις σελίδες γκαλερί. Αυτά είναι τα αρχικά πρότυπα.

Προαιρετικό URL λέξεων-κλειδιών

Αυτές είναι λέξεις που βρίσκονται στη διεύθυνση URL γκαλερί μετά το όνομα της ενότητας. Μπορούν επίσης να είναι ενεργοί Μόνιμοι Σύνδεσμοι. (Δείτε την τεκμηρίωση για Μόνιμους Συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν το ίδιο αρχικό πρότυπο και την ίδια λέξη-κλειδί χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα προσαρμοσμένο πρότυπο μόνο η τελευταία είναι ενεργή.

Δεσμευμένο Θέμα

Το δεσμευμένο θέμα είναι το θέμα του οποίου τα αρχεία πρότυπου έχουν αντικασταθεί.

Πού είναι τα αρχικά πρότυπα;

Τα αρχικά πρότυπα είναι τα αρχεία πρότυπου που περιέχονται σε κάθε θέμα αρχικά. Είναι αποθηκευμένα στο /themes/default/templatethemes//template). Αυτά τα αρχεία προτύπωνδεν θα πρέπει να επεξεργάζονται επί τόυ γιατι οι αλλαγές θα χαθούν όταν γίνεται αναβάθμιση θάματος.
Υποστηριζόμενα αρχικά πρότυπα περιλαμβάνονται:

Αποθηκεύοντας προσαρμοσμένα πρότυπα

Τα προσαρμοσμένα πρότυπα Θα πρέπει να αποθηκευτούν στο φάκελο πρότυπο-επέκταση ή σε υποφακέλους. Για παράδειγμα, /template-extension/my-default/header.tpl/template-extension//header.tpl) Τα αρχεία προτύπων μπορεί να έχουν οποιοδήποτε όνομα με .tpl επέκταση. Τα αρχεία προτύπων στους υποφακέλους εμφανίζονται στην οθόνη διαμόρφωσης Προτύπου ως διαθέσιμα προσαρμοσμένα πρότυπα.

Ενεργοποίηση προσαρμοσμένων πρότυπων

Επιλέξτε το αρχικό πρότυπο που θέλετε να αντικαταστήσετε. Προαιρετικά επιλέξετε μια διεύθυνση URL λέξης-κλειδί για να σιγουρευτείτε ότι το προσαρμοσμένο πρότυπο εμφανίζεται μόνο σε σελίδες με τη συγκεκριμένη λέξη. Επιλέξτε ένα δεσμευμένο θέμα και οι αλλαγές θα ισχύσουν για το θέμα αυτό. Υποβάλετε τις αλλαγές στη βάση δεδομένων.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένων πρότυπων

Αποεπιλέξτε το αρχικό πρότυπο και υποβάλετε τις αλλαγές στη βάση δεδομένων.
Διαγράψτε τα αρχεία προτύπων από το φάκελο πρότυπο-επέκταση.

Προειδοποιήσεις