Επεξεργασία δικαιωμάτων λευκώματος

Αυτή η οθόνη είναι διαθέσιμη μόνο για ιδιωτικά λευκώματα. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε χρήστες και οι ομάδες έχουν εγκριθεί για ένα λεύκωμα.

Ομάδες

Μπορείτε να αρνηθείτε ή να επιτρέψετε την πρόσβαση ομάδων για το τρέχον άλμπουμ. Με την τροποποίηση αδειών ομάδων, οι χρήστες που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα έχουν ή δεν θα έχουν πρόσβαση στο άλμπουμ.

Χρήστες

Μπορείτε να αρνηθείτε ή να επιτρέψετε την πρόσβαση σε μεμονωμένους χρήστες. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση μέσω μιας ομάδας μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση κατ' εξαίρεση.