Επεξεργασία λευκώματος

Πληροφορίες

Μετακίνηση

Αν το λεύκωμα είναι εικονικό, μπορείτε να το μετακινήσετε. Μετακινώντας ένα άλμπουμ σημαίνει αλλαγή μητρικού λευκώματος.

Επιλογές

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε αυτές τις επιλογές στην οθόνη διαχείρισης στις "Ιδιότητες"(screensΣχόλια, Κλείδωμα, Δημόσιο/Ιδιωτικό, Αντιπροσωπευτικόδιατίθενται απόΔιαχείριση » Λευκωμάτων » Ιδιότητες).

Σειρά Ταξινόμησης

Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης εικόνων.

Δείχνει κατά πόσον αυτή η σειρά ταξινόμησης ισχύει επίσης για τα υπό-λευκώματα.

Επιλέξατε συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτό το λεύκωμα.

(*)Προειδοποίηση: Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε αυτές τις σειρές ταξινόμησης μόνοι σας, καθώς μπορούν να δώσουν απροσδόκητα αποτελέσματα.

Αντιπροσώπευση

Η αντιπροσώπευση του λευκώματος είναι η μικρογραφία που εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα(category.php) και αντιπροσωπεύει το λεύκωμα όταν περιέχουν μόνο υπο-λευκώματα και όχι άμεσα φωτογραφίες (όπως ένα μητρικό λεύκωμα).

φωτογραφία ενός λευκώματος :

Η επιλογή του αντιπροσώπευσης εξαρτάται από την allow_random_representative παράμετρο διαμόρφωσης (βλέπε include/config_default.inc.php).

Στην προεπιλεγμένη λειτουργία (allow_random_representative set to false), κάθε λεύκωμα που περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχείο αντιπροσωπεύεται από ένα σταθερό στοιχείο. Μόλις ορισθεί (κατά τη δημιουργία λευκώματος), η εκπροσώπευση αλλάζει μόνο όταν ένας διαχειριστής το απαιτήσει. Εάν η αντιπροσώπευση δεν είναι κατάλληλη, Βρίσκει μια αντιπροσώπευση τυχαία.

Εαν η allow_random_representativeπαράμετρος διαμόρφωσης ορίστεί ως αληθής, μια κατηγορία που περιέχει τις φωτογραφίες μπορεί να μην έχουν καθορισμένη αντιπροσώπευση. Χρησιμοποίησε το κουμπίΔιαγραφή αντιπροσώπευσης.

Αν το λεύκωμα περιέχει μόνο υπο-λευκώματα και όχι φωτογραφίες, ωστόσο, μπορεί να εκπροσωπείται από ένα στοιχείο, χάρη στην οθόνη Τροποποίηση πληροφοριών για μια φωτογραφία. Η μόνη επιλογή για την τρέχουσα οθόνη είναι το κουμπί Διαγραφή αντιπροσώπευσης.

Σύνδεση όλων των φωτογραφιών λευκώματος σε ένα νέο λεύκωμα

Συνδέστε όλες τις φωτογραφίες του λευκώματος στο υπάρχον λεύκωμα

Στείλτε ένα e-mail στα μέλη της ομάδας

Lexiglot © 2011-2012 Strangeplanet.fr - Δημιουργείθηκε από Damie