Permalinks

Permalinks anvendes til at gøre albummers URL'er pænere. Når der er defineret permalink til et album, er albummets id ikke længere krævet i URL'en.

Når et permalink slettes, kan du gemme i parmalinkhistorikken, så eksterne links til sider i Piwigo stadig fungerer. I tabellen med permalinkhistorik, kan du se datoen for hvornår permalinket blev slettet, hvornår det senest blev benyttet og antallet af gange, det har været benyttet.

Bemærk at permalinks skal være unikke pr. album. Desuden kan permalinkhistorikken ikke have det samme permalink mere end én gang.