Rediger album

Oplysninger

Flyt

Hvis albummet er virtuelt, kan du flytte det. Flytning af et album betyder udskiftning af dets overordnede album.

Valgmuligheder

Du kan også håndtere valgmulighederne under administrationssiden "Egenskaber" (siderne Kommentarer, Lås, Offentlig/privat, Repræsentant tilgængelige fra Administration » Albummer » Egenskaber).

Sorteringsrækkefølge

Brug standardsorteringsrækkefølgen for billeder.

Angiv hvorvidt sorteringsrækkefølgen også vil gælde underalbummer.

Vælg specifikt sorteringskriterium, der skal anvendes på dette album.

(*)Advarsel: Sørg selv for at teste sorteringsrækkefølgen, da de kan give uventede resultater.

Repræsentanten

Albumsrepræsentanten er miniaturebilledet, der vises på hovedsiden (category.php), som repræsentant for albummet, når det kun indeholder underalbummer og ingen fotografier (lige som rodalbummet).

Foto fra et album:

Valg af repræsentant afhænger af allow_random_representative-opsætningsparameteret (se include/config_default.inc.php).

I standardtilstand (allow_random_representative sat til false), er hvert album indeholdende mindst et element, repræsenteret af et fast element. Når det er opsat (ved oprettelsen af albummet), ændres repræsentanten kun når en administrator beder om det. Hvis repræsentanten ikke er hensigtsmæssig, kan du benytte Find en ny tilfældig repræsentant.

Hvis allow_random_representative-opsætningsparameteret er sat til true, vil et album, der indeholder billeder, ikke have en fast repræsentant. Benyt blot knappen Slet repræsentant.

Hvis albummet kun indeholder underalbummer og ingen fotografier, kan det ikke desto mindre være repræsenteret af ethvert element, takket være siden Ændring af fotooplysninger. Den eneste valgmulighed på den aktuelle side er knappen Slet repræsentant.

Knyt alle billeder i et album til et nyt album

Knyt alle billeder i et album til eksisterende album

Send en oplysningsmail til gruppens medlemmer