Emailová upozornění

Na tomto místě je možné spravovat maily upozorňující uživatele o změnách na vašich stránkách.

K dipozici jsou tyto tři taby:

Parametry

Dostupné pouze pro webmastery. Slouží nastavování parametrů upozorňovacích mailů

Přihlášení k odběru

Dostupné pouze pro webmastery. Umožní přidat nebo odebrat uživatele z listu příjemců mailu.

Odeslání

Dostupné pro webmastery a administrátory. Slouží k odeslání upozorňovacího mailu.