Skupiny

Zde se spravují skupiny uživatelů.

Přidat skupinu

Skupinu mohou přidat administrátoři.

Seznam skupin

Každá položka umožňuje:

Výchozí skupiny

Výchozí skupina je automaticky přiřazena k novému uživateli po jeho registraci nebo při přidání administrátorem.