Konfigurace rozšíření šablony

Cíl

Nahradit původní šablony uživatelskými z podadresáře template-extension. (šablona s názvem "replacer").

Pro nahrazení původní šablony (např. z ./themes/default/template) "replacerem" je potřeb obě šablony propojit. (případně pokud volaná URL obsahuje volitelné klíčové slovo).

"Volitelná klíčová slova" jsou slova která se zobrazují v URL za jménem modulu.

Proto mohou být "volitelná klíčová slova" zadána jako aktivní permanentní spojení (viz. dokumentace permanetní spojení).

`Upozonění` podmínky použití.

Co jsou rozšíření šablony?

Pomocí FTP, může webmaster v adresáři "template extension" duplikovat většinu z předinstalovaných .tpl souborů ("původní šablona") různým jménem ("replacer"). "Originální šablony", podporované šablony:

Kde najdu původní šablony?

Původní šablony jsou v /themes/default/template/ (z duvodu možnosti upgrade šablon je není dobré editovat). Z původní šablony je možné vytvořit vlastní "replacer" (přizpůsobenou šablonu)".

Kam mohu uložit "replacer"?

Replacer musí být umístěn v adresáři template-extension (nebo podadresáři). Replacer je možno pojmenovat libovolně, důležitá je koncovka .tpl. Například: template-extension/my-extension/video.tpl.

Jak aktivuju "replacer"?

Původní šablona musí být přiřazena ke každému replaceru pro jeho aktivaci. Toto je účelem "Rošíření šablony" v konfiguraci administrace.

pokud vyberete volitelné klíčové slovo dojde k nahrazení pouze u stránek obsahující příslušné klíčové slovo. například: index.php?/most_visited

Zkušení uživatelé mohou použít permanetní spojení jako volitelné klíčové slovo.

Pokud vyberete svázané téma nahrazení se provede pouze s příslušným tématem.

Jak deaktivovat "replacery"?

Upozornění