Vlastnosti kategorií

Zde je možno nastavovat vlastnosti více kategorií najednou.

Nahrát fotografie
Učiní kategorii zapisovatelnou jejími návštěvníky. Volba je dostupná pouze pro fyzické kategorie.
Komentáře uživatelů
Umožní uživatelům zanechávat komentáře v určených kategoriích. Vyberte kategorie kde má být možno zanechávat komentáře. Komentář k obrázku je možné přidávat pokud je zařazen alespoň v jedné komentovatelné kategorii.
Zamknout
Zvolené kategorie budou dočasně pro údržbu nepřístupné. Pokud zamknete kategorii, budou zamčené i všechny její podkategorie. Pokud odemknete kategorii, odemknou se i všechny její nadřazené kategorie.
Veřejná / soukromá
Autorizovaný přístup je možný pouze do soukromých kategorií. Do soukromé kategorie je třeba nastavit přístupová práva uživateli nebo celé skupině uživatelů. Nastavením kategorie jako soukromé, stanou se soukromými a její podkategorie. Nastavením kategorie jako veřejné, budou jako veřejné nastaveny i všechny kategorie nadřazené.
Reprezentativní
Tato volba je přístupná pouze pokud je nastaveno allow_random_representative (v souboru include/config_defaults.inc.php) jako true. Každá kategorie může být reprezentována náhodným obrázkem nebo obrázkem vámi určeným.