Přesun virtuálních kategorií

Novou rodičovskou kategorii mohou mít jen kategorie virtuální.

Virtuální kategorie k přesunu

Vyberte jednu nebo vice kategorií které chcete přesunout. Pokud je list prázdný, pravděpodobně zatím nebyla žádná virtuální kategorie vytvořena.

Nová rodičovská kategorie

Vyberte novou rodičovskou kategorii (virtuální nebo fyzickou). Pokud nevyberete žádnou rodičovskou kategorii bude virtuální kategorie přesunuta jako kořenová. Kategorii nelze přesunout sama do sebe případně do vlastních podkategorií.