LLista d'usuaris

Permet gestionar les propietats dels usuaris inscrits amb l'excepció dels permisos, que es gestionen a través d'altres seccions.

Afegir un usuari

L'administrador pot afegir usuaris manualment.

Llista d'usuaris

La llista pot ser filtrada amb el nom d'usuari (* = comodí), amb el grup o l'estat. La llista pot ser ordenada per data d'inscripció o per nom d'usuari, de forma ascendent o descendent.

Aquesta pantalla permet la modificació de diversos usuaris simultàniament:

Els usuaris modificats són aquells usuaris seleccionats (per defecte) o la totalitat de la llista filtrada.