Enllaços permanents

Els enllaços permanents (Permalinks) s'utilitzen per fer més agradables les URL dels àlbums. Quan un àlbum conté definit un enllaç permanent, l'identificador de l'àlbum no requereix més en la URL.

Quan un enllaç permanent s'elimina, pot guardar-lo a l'historial d'enllaços permanents de manera que els enllaços externs a pàgines Piwigo encara funcionen. A la taula de l'historial enllaços permanents es pot veure la data en què l'enllaç permanent s'ha eliminat, l'última vegada que es va utilitzar i el nombre de vegades que s'ha utilitzat.

Cal recordar que els enllaços permanents han de ser únics per àlbum. Només es poden definir una vegada en l'historial.