Manteniment

Per optimitzar el temps de generació de pàgines, Piwigo utilitza informació emmagatzemada en memòria caché. Per exemple, cada vegada que és sol·licitada una pàgina, en lloc de comptar el nombre d'imatges que conté cada àlbum, Piwigo lleigeix aquesta informació a la base de dades. En teoria, aquesta informació ha de ser sempre correcta, però de vegades un error pot ocórrer i la informació emmagatzemada en memòria cache pot ser errònia.

Amb el temps, hi ha informació que esdevé inútil. Suprimir-la de la base de dades ajuda a alliberar espai en el disc.