Els grups són una forma convenient d'establir permisos per a una llista d'usuaris.

Es poden crear grups a Tauler de control; » Usuaris » Grups i associar usuaris als diferents grups a Tauler de control; » Usuaris » Gestionar.

Un usuari pot pertànyer a diversos grups. L'autorització té prioritat sobre la prohibició: si l'usuari "Jack" pertany als grups de "Família" i "Amics", i només el grup "família" pot veure l'àlbum "Nadal 2010", llavors "Jack" podrà veure també l'àlbum "Nadal 2010".