Configuració d'extensions per a les plantilles

Objectiu

La seva galeria Piwigo es pot personalitzar mitjançant la substitució dels arxius existents de la plantilla amb versions personalitzades. Per exemple, la plantilla de capçalera per defecte (header.tpl) pot ser substituïda per una plantilla de capçalera personalitzada (my-header.tpl). Després d'enviar els canvis a la base de dades la galeria mostrarà la capçalera personalitzada en lloc de la capçalera original.
Les extensions de les plantilles són una poderosa manera de crear temes personalitzats tant per als usuaris nous com per als usuaris avançats. Si s'utilitza conjuntament amb l'editor LocalFiles Editor es poden fer adaptacions de temes existents.

Plantilla original

Els temes contenen una sèrie d'arxius de plantilla que componen les pàgines de la galeria. Aquestes són les plantilles originals.

Paraula clau opcional a la URL

Aquestes són les paraules que es troben a la URL de la galeria després del nom del mòdul. També poden ser enllaços permanents actius(permalinks). (Consulteu la documentació d'enllaços permanents per a més informació) ADVERTÈNCIA: si la mateixa plantilla original i les mateixes paraules clau s'utilitzen en més d'una plantilla personalitzada només l'última estarà activa.

Tema personalitzat

Un tema personalitzat és un tema que té reemplaçats els arxius de la seva plantilla.

On són les plantilles originals?

Le plantilles originals són els arxius de plantilla que conformen cada tema. Aquests es guarden en /themes/default/template (o themes//template). Aquests arxius de plantilla no poden ser editats direcmennt al seu directori original. En d'editar-los directament sense canviar-los de lloc, els canvis es perdran en el moment d'actualitzar-se.
Les plantilles originals suportades actualment inclouen:

Guardar plantilles personalitzades

Les plantilles personalitzades s'han de guardar a la carpeta o subcarpetes template-extension. Per exemple, /template-extension/my-default/header.tpl (o /template-extension//header.tpl) Els arxius de plantilla pot tenir qualsevol nom amb l'extensió .tpl. Els arxius de plantilla a les subcarpetes apareixen a la pantalla Configuració de plantilles si es disposa de plantilles personalitzades.

Activació de plantilles personalitzades

Seleccioneu la plantilla original a reemplaçar. Si ho desitja triar una paraula clau URL per assegurar-se que la plantilla personalitzada només apareix a les pàgines amb la paraula clau introduïda. Seleccioneu el tema que hagueu personalitzat i els canvis es faran efectius per al tema. Recorda desar-ho per a enviar els canvis a la base de dades.

Desactivació de plantilles personalitzades

Anul·li la selecció de la plantilla original i enviï els canvis a la base de dades.
Eliminar els arxius de plantilla personalitzats de la carpeta template-extension.

Advertències