Configuració

Aquesta secció permet administrar la configuració bàsica. Evidentment només es mostren els paràmetres de configuració suficients per a la majoria d'administradors. En cas de què sigui necessari consultar detalladament tots els paràmetres configuració, llegiu el fitxerinclude/config_default.inc.php.

Aquesta secció es troba dividida en paries parts, reagrupant els paràmetres per temàtica.

Principal

Historial

Les visites a les pàginesindex.php i picture.php queden registrades a la taula history.

Les visites es mostren a la pantalla Tauler de control » Eines » Historial.

Comentaris

Visualització per defecte

Canviar les opcions de visualització per defecte: per als visitants no connectats. Un cop connectat, aquestes opcions són reemplaçades per la de l'usuari. Es poden modificar a la pantalla perfil.

Podeu canviar aquestes opcions per als usuaris existents, però això és una altra pantalla: Tauler de control » Usuaris » Gestionar, on es poden canviar aquestes opcions per obtenir una llista d'usuaris seleccionats.