Administrar els permisos d'un àlbum

Aquesta pantalla només està disponible per als àlbums privats. Aquí pots seleccionar usuaris i grups autoritzats per a un àlbum.

Grups

Pots autoritzar o denegar l'accés a un àlbum a un grup concret. Gràcies a la a pertinença a grups, es poden elaborar llistes d'usuaris amb un perfil comú per ajudar als administradors a gestionar el nivell de privacitat dels elements publicats.

Usuaris

Pots autoritzar o denegar l'accès a usuaris individuals.