Edita l'àlbum

Informació

Desplaçar

Els àlbums virtuals poden ser desplaçats. Desplaçar un àlbum significa canviar el seu àlbum pare.

Opcions

També pot administrar aquestes opcions de gestió de "Propietats" Comentaris, Bloquejats, Públic/Privats, Representatiu Disponibles a Tauler de control » Àlbums » Propietats).

Ordenar

Utilitza l'ordre dels elements per defecte.

Indica si l'ordre s'aplica també als sub-àlbums.

Selecciona els criteris a utilitzar per aquest àlbum.

(*)Atenció: Assegureu-vos de provar els criteris d'ordenació perquè de vegades poden generar resultats inesperats.

Representatiu

L'àlbum representatiu és la imatge que apareix a la a la pàgina principal category.php) per representar aquell àlbum que conté sub-àlbums però no imatges: (per exemple l'àlbum arrel del directori).

Existeixen 4 maneres diferents d'escollir la representació de l'àlbum:

L'elecció de la representació depén del paràmetre de configuració allow_random_representative (veure include/config_default.inc.php).

Mode Per defecte (allow_random_representative establert a fals), cada àlbum que conté almenys un element que està representat per un element fix. Un cop establert (a la creació de l'àlbum), la representació només canvia quan un administrador jo sol·licita. Si la representació no és apropiada, pots establir-se una nova representació de l'àlbum a l'atzar.

Si el allow_random_representativeparàmetre de configuració és cert, una categoria que contingui elements pot no tindre una represetnació fixe. Simplement utilitza el botó Eliminar representant.

Si l'àlbum conté sub-àlbums però no elements (imatges), pot ser representat per qualsevol element gràcies a la pantalla Modicar informació quant a la imatge. L'única opció en la pantalla actual és el botóEliminar representació.

Enllaça tots els elements de l'àlbum a un nou àlbum

Enllaça totes les fotos de l'àlbum als àlbums existents

Informa per correu electrònic als tots els membres d'un grup.