Списък с групи

Тук се управляват групите.

Добави група

Администраторите могат да добавят групи.

Групи

За всяка група могат да се прилагат следните действия:

Групи по подразбиране

Това са групи, към които се асоциират автоматично новите потребители когато се регистрират, или когато се създават от администратор.