Опции за Албум

Опции за управление на няколко албуми едновременно

Коментари
Снимка може да отговаря на коментар на вашите посетители ако това е зададено и активирано предварително.
Заключване
Заключените албуми са скрити. Само администраторите могат да ги виждат в галерията си.
Публично/ частно
Веднъж обявен за частен албума позволява да му се задават групи и потребители с достъп
Представяне
Тази опция и възможно когато зададете в конфигурационните настройки allow_random_representative (виж include/config_defaults.inc.php) за true. Всеки албум може да бъде представляван от сменящи се снимки или от постоянно зададана такава.