Преместване на виртуални Албуми

Само виртуални албуми може да има в нов албум майка.

Виртуални албуми за движение

Изберете един или няколко виртуални албуми, които искате да преместите. Ако списъкът е празен, това означава, че не са създали още албуми.

Нов албум майка

Изберете новия албум-родител (виртуален или физически). Ако не сте израли родител, избраните виртуални албуми ще бъдат преместени като начални. Един албум не може да бъде преместен в сания себе си или в някой от дъщерните албуми.